اردیبهشت ماه هر سال علاوه بر اینکه یاد آور روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم می برابر 13 اردیبهشت یکی از روزهای خاص مطبوعاتی هاست، سالگشت بسیاری از روزنامه های خاطره انگیز تاریخ مطبوعات ایران نیز هست. حبل المتین تهران، مجله دانشکده، قرن بیستم، حشرات الارض، مظفر نمونه ای از تازه های نشر مطبوعات در اردیبهشت سالیان دور بوده است.(برخی از این روزنامه ها در پست های جداگانه معرفی خواهند شد)

ادامه مطلب ..................

منبع : مطبوعات ایرانیوقایع نامه مطبوعات ایران(اردیبهشت ماه): سالگشت انتشار مطبوعات ایران
برچسب ها : مطبوعات ,اردیبهشت ,مطبوعات ایران